Trude
Tenold

Eksamensoppg: TV-vignett

Til min bacheloreksamen i visuell kommunikasjon valgte eg å lage ein TV-vignett til eit fiktivt program om figurteater. Hovudpersonen endrar karakter undervegs og viser ulike figurteaterteknikkar.
Eg tegna og malte alt det visuelle, og animerte vignetten i Adobe After Effects. Dette er stillbilder frå vignetten.

Sjå filmen her på Vimeo