Trude
Tenold

Identitet: Bioportalen

Utvikling av identitet og merkantilt materiell for Bioportalen, eit underbruk av Universitetet i Oslo. Bioportalen er eit online cluster av maskiner, der forskarar på tvers av ulike disiplinar kan legge inn talmateriale og foreta utrekningar og kalkuleringar.
Her utvikla eg: logo, bakgrunnsmønster, visittkort, brevark/konvoluttar, webside, powerpoint-mal og plakatmalar.

http://www.bioportal.uio.no