Trude
Tenold

Profilering: Telegrafen

Telegrafen ønska å bli lagt merke til; ein ny måte å markedsføre seg på. Eg tok utgangspunkt i det historiske suset i den fantastiske bygningen, og valgte å spele på svart/kvitt-bilder med dramatisk lyssetting, med rødfargen som ein slåande kontrast. Bildene blei tatt av Tommy Næss.

Tilfeldigvis viste det seg at Galleriet heldt på med ein liknande prosess samtidig, som også spela på svart/kvitt-bilder. Dei hadde sjølvsagt mykje større økonomiske musklar til marknadsføringa – men vi var først! 🙂